توجه

دانشجویان به منظور استفاده از سامانه و دریافت شناسه کاربری و کلمه عبور به  کارشناس پژوهش خود مراجعه نمایند

تقویم پایان نامه های در حال دفاع
نام و نام خانوادگی دانشجو
رشته تحصیلی
تاریخ و ساعت دفاع
استاد راهنما
محل برگزاری
موضوع پایان نامه
جواد بیگی
مدیریت بازرگانی
1397/02/20
11/30
موسی رحیمی
مجتمع امام علی
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت های صنعتی
محمدرضا فراهانی
مدیریت بازرگانی
1397/02/20
11
منصور امینی لاری
مجتمع امام علی
عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در سازمان تامین اجتماعی
عبداله مير
حسابداری
1397/02/19
10
هاشم ولی پور
مجتمع امام علی
ارتباطات سیاسی، معاملات اشخاص وابسته و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سید مهدی حسینی
حقوق عمومی
1397/02/19
9
علی شجاعی فرد
مجتمع امام علی
چالشهای حقوقی ، تاسیس دیوان ملی داوری ورزش با رویکرد تطبیقی با CAS
رسول هاشمزهی
ژنتیک مولکولی
1397/02/08
10
عباس دوستی
ساختمان اداری
همسانه سازی و بررسی بیان ژن های nlpA و nlpD به عنوان کاندید واکسن ژنی علیه اسینتوباکتربامانی
محمد رضا جمشیدی
مهندسی برق-کنترل
1397/02/05
12:45
احمد فروزان تبار
دانشکده علوم
مدلسازی وشبیه سازی و کنترل یک روبات موازی با استفاده از شبکه های عصبی
ابراهيم عوض پور
مهندسی برق-کنترل
1397/02/05
12
احمد فروزان تبار
دانشکده علوم
شبیه سازی و طراحی کنترل کننده شبکه عصبی برای یک روبات والکر(راه رونده)
شیما صفری
مهندسی معماری
1397/02/04
8
علیرضا دانش پور
دانشکده علوم کلاس 307
طراحی مجموعه آموزشی تفریحی خاطره کویر با رویکرد جذب گردشگر طبیعی
محمد کشاورزیان
مهندسی برق - الکترونیک
1397/02/04
9
مسعود جباری
دانشکده علوم
بهبود عملکرد یک فیلتر نانو پلاسمونیک بر پایه موجبر فلز -عایق -فلز با ایجاد اصلاحاتی در ساختار
علی هنرجو
مهندسی برق-قدرت
1397/01/30
13
مهدی نفر
دانشکده علوم
فیلترینگ فعال هارمونیک بارهای غیر خطی بر مبنای کنترل جریان واحدهای dgمتصل به شبکه