توجه

دانشجویان به منظور استفاده از سامانه و دریافت شناسه کاربری و کلمه عبور به  کارشناس پژوهش خود مراجعه نمایند

تقویم پایان نامه های در حال دفاع
نام و نام خانوادگی دانشجو
رشته تحصیلی
تاریخ و ساعت دفاع
استاد راهنما
محل برگزاری
موضوع پایان نامه
جواد پورامینی
مدیریت صنعتی
1396/09/04
13
منصور امینی لاری
دانشکده علوم انسانی
تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد مالی
علی مسعودی
علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1396/09/02
14/30
عباس قلتاش
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
مقایسه وجدان تحصیلی ، سازگاری تحصیلی و مهارتهای شهروندی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم مدارس سمپاد و شاهد شهر اباده
حسین خواست خدا
حسابداری
1396/09/01
10
کریم نعمتی
دانشکده علوم انسانی
افشای زیست محیطی و مربوط بودن اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
امین فخرآرا
مهندسی نفت(مخازن هیدرو کربوری)
1396/09/01
13
امین اژدرپور
دانشکده علوم
استفاده از داده های چاه آزمایی جهت تعیین پارامترهای مخزنی در چاههای نفتی عمودی
سید محسن هاشمی
مهندسی برق-قدرت
1396/09/01
13
بهمن بهمنی فیروزی
دانشکده علوم
میرایی نوسانات سیستم قدرت با کنترل کننده یکپارچه پخش توان uPFC
ذوالفقار دهدارزاده
حقوق عمومی
1396/09/01
12
ایمان غلام نژاد
دانشکده علوم انسانی
نقش ویژه قالبهای قراردادی نفتی IPCدر افزایش بهره وری از ذخایر نفت و گاز کشور
فرهاد همتیان پور فرد
حقوق عمومی
1396/09/01
11
ایمان غلام نژاد
دانشکده علوم انسانی
مبانی و سازکارو کارهای حقوقی نظارت اوقاف بر موقوفات با تاکید بر کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
علیرضا خدایاری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
1396/08/30
14
علی شمس الدینی
دانشکده علوم انسانی
مکانیابی مکانهای امن جهت اسکان اضطراری در برابر بحرانهای طبیعی (زلزله)مطالعه موردی : شهر مرودشت
محمدجواد سجادیان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
1396/08/30
13/30
علی شکور
دانشکده علوم انسانی
بررسی میزان تحقق پذیری طرح هادی شهری ، شهرسیدان
محسن رحیمی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
1396/08/30
14.30
علی شکور
دانشکده علوم انسانی
عوامل موثر بر شکل گیری اسکان بر خود انگیخته در نواحی شهری با تاکید بر شهر مرودشت