توجه
دانشجویان به منظور استفاده از سامانه و دریافت شناسه کاربری و کلمه عبور به کارشناس پژوهش خود مراجعه نمایند
تقویم پایان نامه های در حال دفاع
نام و نام خانوادگی دانشجو
رشته تحصیلی
تاریخ و ساعت دفاع
استاد راهنما
محل برگزاری
موضوع پایان نامه
هدیه حریری
مهندسی کشاورزی گرایش سازه های آبی
1396/03/11
9
محمد مهدی جباری
ساختمان علوم- اتاق 204
مدلسازی نشت آب در بدنه سازه ها و سدهای خاکی با استفاده از روش توزیع دمایی
ارمغان اسدپوریان
آموزش ریاضی
1396/03/10
9
افشین ارمی
ساختمان علوم- اتاق 204
بررسی میزان تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کتاب ریاضی دهم چاپ 1395
فریبا شوشتریان
آموزش ریاضی
1396/03/10
8
سارا تیمناک
ساختمان علوم- اتاق 204
بررسی عوامل موثر در ایجاد انگیزش در یادگیری ریاضی دانش آموزان دبیرستانی دخترانه ی ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر شیراز
رسول بنداری زاده
شیمی- شیمی تجزیه
1396/03/06
9
لیلا برامکه
ساختمان علوم- اتاق 204
بازیابی فلزات سنگین(کادمیم،مس،کروم،نیکل و ..) از خاک رس کائولینیت با استفاده از کلاتورهای ملکولی
علی شکرریز
مهندسی مواد-مهندسی خوردگی و حفاظت مواد
1396/03/04
8:30
رضا بازرگان لاری
دانشکده علوم کلاس 307
سنتز نانو کامپوزیت کایتوسن و هیدروکسی اپتایت جهت بررسی رفتارجذب یون کادمیوم از محلول های آبی
صدیقه شیروانی
مهندسی معماری
1396/03/04
11:30
رضا شکوری
دانشکده علوم
طراحی فرهنگسرای باز عشایری با رویکرد بازآفرینی فرهنگ بومی
زهرا رشید
تحقیقات آموزشی
1396/03/04
10
احمد رضا اوجی نژاد
دانشکده علوم تربیتی
رابطه هوش سازمانی با چابکی سازمانی و توانمند سازی کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهر شیراز
سید مسعود هاشمی
حقوق عمومی
1396/03/04
11
علی شجاعی فرد
سالن دفاع
بررسی تطبیقی نقش مراکز آموزش عالی در توسعه حقوق شهروندی در ایران و آلمان
سمیرا فرح بخش
مدیریت صنعتی
1396/03/04
13
منصور امینی لاری
سالن دفاع
بررسی تاثیر عرضه کننده سبز و نوآوری سبز بر مزیت رقابتی و عملکرد محیطی
مصطفی غلامی
مدیریت صنعتی
1396/03/04
9
منصور امینی لاری
سالن دفاع
استراتژیهای بازاریابی، ریسک و اعتماد مشتری در رفتار خرید آنلاین
زهره تصمیم حقیقی
روانشناسی عمومی
1396/03/04
11
حسین بقولی
دانشکده علوم تربیتی سالن دفاع
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، باورهای فراشناخت و طرحواره های هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس با اخفراد عادی شهر شیراز
محمد رضا فروزنده
مهندسی مواد-مهندسی خوردگی و حفاظت مواد
1396/03/04
10
راحله معمارزاده
دانشکده علوم کلاس 307
بررسی مقاومت به خوردگی و سایش نانو کامپوزیت کروم - سیلیکا به روش آبکاری الکتریکی
محمدعلی عساکره
مهندسی برق-قدرت
1396/03/03
13
مهدی نفر
دانشکده علوم
جایابی TCSC در سیستم های قدرت به کمک تخمین زن فازی با رویکرد افزایش پایداری استاتیکی ولتاژ
مریم رحمان نژاد
روانشناسی تربیتی
1396/03/03
9
مریم کورش نیا
دانشکده علوم تربیتی
بررسی نقش واسطه ای بخشایش در رابطه ی بین هوش اجتماعی و رضایت زناشویی
مریم خواستگار
آموزش ریاضی
1396/03/03
9
تاج الدین دریکوند
ساختمان علوم- اتاق 204
بررسی کارآمدی وسایل کمک آموزشی سنتی و نوین بر یادگیری مفاهیم ریاضی در پایه هفتم شهر شیراز
فایزه واحدی
مترجمی زبان انگلیسی
1396/03/01
10
عبدالله کشاورزی
سالن دفاع
رابطه بین تفکر انتقادی مترجمان ایرانی و راهکارهای ترجمه مورد استفاده آنها براساس مدل نیو مارک
ستاره وزیرزاده
حسابداری
1396/03/01
12
سعید همایون
سالن دفاع
مدیریت دیدگاه از طریق حداقل افشای توضیحی در گزارشات سالانه