توجه
دانشجویان به منظور استفاده از سامانه و دریافت شناسه کاربری و کلمه عبور به کارشناس پژوهش خود مراجعه نمایند
تقویم پایان نامه های در حال دفاع
نام و نام خانوادگی دانشجو
رشته تحصیلی
تاریخ و ساعت دفاع
استاد راهنما
محل برگزاری
موضوع پایان نامه
رضا کشاورزی
مهندسی کشاورزی-توسعه روستایی-توسعه اجتماعی
1396/05/15
10
سید نعمت الله موسوی
ساختمان علوم- اتاق 204
بررسی و ارزیابی مدیریت مشارکت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت داریون)
مهرنوش صفایی
مشاوره-مشاوره خانواده
1396/05/11
8
ژاله رفاهی
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
پیش بینی رضایت زناشویی براساس سبک دلبستگی ،تاب آوری وسخت رویی
صدیقه پارسائی
آموزش ریاضی
1396/05/09
12
افشین ارمی
ساختمان علوم- اتاق 204
آموزش ریاضی به روش جیگساو و تاثیر آن بر عملکرد و خودکارآمدی در درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان ممسنی در سال تحصیلی 96-95
معصومه رضایی
مشاوره-مشاوره شغلی
1396/05/09
12
کاترین فکری
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
اثربخشی آموزش نظریه بندورا برانگیزش شغلی وخلاقیت معلمان دبستان شهرجویم
سعیده نفیسی مقدم
مشاوره-مشاوره توانبخشی
1396/05/09
14
حجت اله فانی
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
مقایسه هوش موفق وخودآگاهی هیجانی دردانش آموزان معلول جسمی حرکتی وعادی
نسرین سادات میر قادری
مشاوره-مشاوره مدرسه
1396/05/08
10
زهرا قادری
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
رابطه عدالت سازمانی با کارایی وانگیزه آموزگاران آموزش وپرورش شهرستان اقلید
بنفشه فتحی
مشاوره-مشاوره مدرسه
1396/05/08
9
زهرا قادری
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
مقایسه سلامت روان ، اضطراب وسازگاری درنوجوانان 12تا 18 سال با مادران شاغل وخانه دار آموزش وپرورش ناحیه 2شیراز
علی زینتی فخراباد
مدیریت آموزشی
1396/05/04
14
نادر شهامت
دانشکده علوم تربیتی
رابطه ی موانع سازمانی ( برمبنای مدل سه شاخگی مدیریت ) و التزام شغلی با اثر بخشی کارکنان آموزش و پرورش زرقان
اعظم اخلاصی
مدیریت آموزشی
1396/05/04
13
نادر شهامت
دانشکده علوم تربیتی
رابطه سرمایه فکری و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بخش آی سی یو بیمارستان شهید رجائی شیراز
مجید مبشری
مهندسی کشاورزی-مدیریت کشاورزی-مدیریت کشاورزی
1396/05/03
9
رضا مقدسی
ساختمان علوم- اتاق 204
بررسی حاشیه و کارآیی بازار مرکبات در استان فارس (مطالعه موردی شهرستان کازرون)
سیده شهلا سیدزاده مطلق
مدیریت آموزشی
1396/05/01
14
مسلم صالحی
دانشکده علوم تربیتی
بررسی نقش واسطه ای هوش سازمانی در رابطه بین ساختار سازمانی و چابکی سازمان در دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
فرشته صادقی قسامی
مدیریت آموزشی
1396/05/01
13.30
مسلم صالحی
دانشکده علوم تربیتی
تاثیر استفاده از شبکه اجتماعی واتس آپ بر مهارتها و عملکرد تحصیلی
ایمان شیروانی غوری
مهندسی برق-قدرت
1396/05/01
8
هاشم علی پور
دانشکده علوم
طراحی و شبیه سازی فیلتر اکتیو برای حذف هارمونیک و بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع
زینب اسدی
علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1396/05/01
13
احمد رضا اوجی نژاد
دانشکده علوم تربیتی
رابطه جهت گیری هدف با تعلل ورزی تحصیلی و عزت نفس در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان مرودشت
مسلم قاسم زاده فرد
مدیریت آموزشی
1396/05/01
12.30
رضا زارعی
دانشکده علوم تربیتی
نقش واسطه ای انگیزش تحصیلی در رابطه ویژگی های شخصیتی با عملکرد تحصیلی دانش اموزان متوسطه اول شهرستان خرم بید
سکینه خضری
مشاوره-مشاوره مدرسه
1396/05/01
11
حجت اله فانی
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
پیش بینی فرسودگی تحصیلی براساس باورهای فراشناختی واضطراب امتحان دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرشیراز
الناز کاریزی
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
1396/05/01
9:30
فرزاد پیروی
دانشکده علوم
تحلیل رفتار کاربران خانه های هوشمند با استفاده از تکنیک های داده کاوی
اعظم دیلمی
مشاوره-مشاوره شغلی
1396/05/01
8
نازنین هنرپروران
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
مقایسه ملاک ونگرش انتخاب همسر دردختران شاغل وغیرشاغل
سمیه هویدر
مشاوره-مشاوره خانواده
1396/05/01
10
نازنین هنرپروران
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
مقایسه حالت های روان شناختی ونگرش به والدین درفرزندان جانباز وعادی
محمد رجبی
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
1396/05/01
8:45
فرزاد پیروی
دانشکده علوم
سیستم پیشنهاد دهنده ی افراددر شبکه های اجتماعی با استفاده از دسته بند چند گانه
میثم عباسی
مهندسی برق-قدرت
1396/05/01
13
محسن سیماب
دانشکده علوم
روش دو مرحله ای بازیابی بارها در ریزشبکه ها بر اساس شاخصهای اقتصادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بار و تولید
لادن سوند رومی
مشاوره-مشاوره خانواده
1396/05/01
9
نازنین هنرپروران
دانشکده علوم تربیتی سالن دفاع
اثربخشی آموزش مسائل جنسی برکیفیت زندگی ، عزت نفس جنسی وآگاهی جنسی درزنان باردار
زهرا رییسی هارونی
مشاوره-مشاوره خانواده
1396/05/01
12
زهرا قادری
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی برعزت نفس جنسی وتعهدزناشویی درزنان متاهل شهراصفهان
مرضیه معنوی پور
علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1396/04/31
12
رضا زارعی
دانشکده علوم تربیتی
رابطه خود کنترلی و هوش اخلاقی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه کوار
معصومه مریخ
علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1396/04/31
13
رضا زارعی
دانشکده علوم تربیتی
بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی با اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش اموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کوار
حمید دلگرم
آموزش ریاضی
1396/04/31
11
سعید یارمحمودی
ساختمان علوم- اتاق 204
نقش هوش معنوی و تاب آوری در پیش بینی یادگیری ریاضی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز
مهدی زارع
مشاوره-مشاوره خانواده
1396/04/31
9
لادن معین
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس الگوهای ارتباطی خانواده وهوش معنوی درزوجین شهر مرودشت
محمد امین زارع مهنه
مشاوره-مشاوره توانبخشی
1396/04/31
11
لادن معین
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری برافزایش کیفیت زندگی وکاهش باورهای غیر منطقی بیماران مبتلا به سرع شهرمشهد
نرگس جهاد
مشاوره-مشاوره خانواده
1396/04/31
13
کاترین فکری
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بررضایت جنسی وسازگاری زنان نابارورشهر شیراز
سمیه زارعی
مشاوره-مشاوره توانبخشی
1396/04/31
10
لادن معین
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
بررسی نقش واسطه گری سلامت روان در رابطه باعزت نفس وخودکارآمدی درخانواده دانش آموزان بانیازهای ویژه
لیلا اسدی
مشاوره-مشاوره توانبخشی
1396/04/31
12
لادن معین
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برخودکارآمدی وتاب آوری مادران دارای کودکان کم توان ذهنی شهرشیراز
عفت سلطانی
آموزش ریاضی
1396/04/31
12
سعید یارمحمودی
ساختمان علوم- اتاق 204
بررسی شناخت معلمان ریاضی دوره متوسطه از مثال ریاضی و دیدگاه های هندسی و نحوه بکارگیری آن در معرفی یک مفهوم
کیمیا اذرخش
مهندسی معماری
1396/04/28
8:30
پویان برهمن
دانشکده علوم
مرکز پژوهش ، آموزش و ارائه موسیقی با رویکردتعامل بین موسیقیدان ها
فاطمه همایون
حسابداری
1396/04/28
سید روح اله موسوی نژاد
سالن دفاع
بررسی مقایسه طرز تفکر حسابرسان و مدرسان دانشگاه در مورد معیارهای استقلال حسابرس
حامد دهقانپور
مهندسی نفت(مخازن هیدرو کربوری)
1396/04/28
11
مهدی قربانی شیخ نشین
دانشکده علوم
بررسی و شبیه سازی روشهای SAGD در مخازن نفت سنگین ایران
اسماعیل کاظمی
مهندسی نفت(مخازن هیدرو کربوری)
1396/04/28
10
مهدی قربانی شیخ نشین
دانشکده علوم
بررسی انتخاب بهینه مته حفاری در میدان پارس جنوبی
مهدی هاشمی
مشاوره-مشاوره مدرسه
1396/04/27
8
ژاله رفاهی
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
نقش واسطه ای باورهای هوشی در رابطه جهت گیری هدف وعملکرد تحصیلی
رعنا حسن زاده نفری
تحقیقات آموزشی
1396/04/27
10
رضا زارعی
دانشکده علوم تربیتی
نقش واسطه ای هویت یابی سازمانی در رابطه رهبری معنوی با رضایت شغلی پرسنل بیمارستان دنا شهر شیراز
زهرا سلطانی
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
1396/04/26
10
تاج الدین دریکوند
دانشکده علوم
ارایه روشی جهت حرکت سینک به سمت جایگاه مناسب در میان سر خوشه ها با بهره گیری از گراف های وزن دار در شبکه های حسگر بی سیم
الهه رجب زاده دواصری
علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1396/04/26
10
احمد رضا اوجی نژاد
دانشکده علوم تربیتی
نقش واسطه ای ویژگیهای شخصیتی در رابطه بین هوش اجتماعی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه یک شیراز
فهیمه ظریف خواه
مشاوره-مشاوره خانواده
1396/04/26
10
ژاله رفاهی
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
پیش بینی مشکلات بین فردی براساس هوش معنوی وایمنی هیجانی در زنان متاهل شیراز
فاطمه کریمی خرمی
مشاوره-مشاوره مدرسه
1396/04/26
8
احمد رضا اوجی نژاد
سالن دفاع دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
بررسی رابطه مهارت های اجتماعی با انگیزه پیشرفت تحصیلی ویادگیری خودراهبرد دانش آموزان پایه هفتم منطقه درودزن
امیر حسین میرسلیمانی
علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
1396/04/26
10
مسلم صالحی
دانشکده علوم تربیتی
بررسی تحلیل محتوای برنامه درسی تفکر و سبک زندگی در دوره اول متوسطه ( پایه های هفتم و هشتم )
میثم سعدی
روانشناسی تربیتی
1396/04/26
11
مجید برزگر
دانشکده علوم تربیتی
پیش بینی سلامت روان از طریق سبک های دلبستگی و سازگاری فردی اجتماعی