توجه

اطلاعیه مهم

- بر اساس بخشنامه شماره 70/63280 مورخ 97/10/16 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، از این تاریخ به بعد تهیه اقلام پذیرایی و بعضا هدیه در جلسات دفاع به هر نحو ممکن ممنوع می باشد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 و بعد از آن: با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی و کیفی شدن ارزیابی پایان نامه ها، قبل از ارسال مقاله حتما با کارشناس مقالات جناب آقای شعبانی در ساختمان اداری مجتمع مرکزی مشورت کنید. بخشنامه مربوط به ارزیابی و نمره مقالات از داخل پرووفایل کاربری همین سامانه و از طریق منوی راهنما قابل دستیابی است.

-با توجه به اینکه اخذ تاییدیه از سامانه اصالت سنجی دانشگاه آزاد اسلامی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری الزامی است، دانشجویان می بایست حداقل دو هفته قبل از تاریخ دفاع به خانم قلی پور کارشناس اصالت سنجی واحد در مجتمع مرکزی ساختمان اداری مراجعه نمایند.

------------------------------------------------------------------------------------

دانشجویان به منظور استفاده از سامانه و دریافت شناسه کاربری و کلمه عبور به  کارشناس پژوهش خود مراجعه نمایند

تقویم پایان نامه های در حال دفاع
نام و نام خانوادگی دانشجو
رشته تحصیلی
تاریخ و ساعت دفاع
استاد راهنما
محل برگزاری
موضوع پایان نامه
یوسف اعتمادی
مهندسی عمران - مهندسی آب
1397/11/30
11
حسین خورشیدی
ساختمان علوم
بررسی روش های سازه ای و غیر سازه ای کنترل سیلاب (مطالعه موردی: سیمینه رود) با مدل های hec-ras و mike11
علی پارسایی
فیزیولوژی ورزشی
1397/11/30
9
سید علی حسینی
مجتمع امام علی
رابطه فعالیت بدنی با،عملکرد و تعهد شغلی و خود تاب آوری کارکنان نیروی انتظامی
محمد احمدی
فیزیولوژی ورزشی
1397/11/30
10
قباد حسن پور
مجتمع امام علی
رابطه بین میزان آمادگی جسمانی با فرسودگی شغلی و اضطراب اجتماعی کارکنان فرودگاه شیراز
محمد خالصی حقیقی
فیزیولوژی ورزشی
1397/11/30
11
قباد حسن پور
مجتمع امام علی
اثر دو و چهار هفته ای تمرین متعاقب چهار هفته تمرین استقامتی و مصرف مریم گلی بر توان هوازی و آستانه درد در موشهای صحرایی
علی زارعی
ژنتیک مولکولی
1397/11/30
13
سید محمد باقر تابعی
ساختمان اداری
سرکوب ژن Glb1 به واسطه CRISPR-Cas9 در سلول های جنینی فیبروبلاست موش
حسن جهانشاهی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/11/28
8:30
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم- اتاق 204
چالش هاي نظام ارجاع در برنامه پزشك خانواده روستايي در استان هرمزگان در سال1397
الهام محمدیان
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/11/28
13
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم- اتاق 204
بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای دندانپزشکی در شهر لارستان سال 1396
عبداله فصیح نیا
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/11/28
9
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم- اتاق 204
تحلیل هزینه خدمات بهداشتی درمانی در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بندرلنگه در سال1396
زهره مزارعی زاده
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/11/28
9:30
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم- اتاق 204
تأثیر اعتبار بخشی بر کاهش سزارین در بیمارستان سلمان فارسی بوشهر در سال 1396
زهرا ندومی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/11/28
10
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم- اتاق 204
بررسی دیدگاه پرستاران در مورد تأثیر سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) بر روی فرایندهای پرستاری در بیمارستان سلمان فارسی
راضیه عشافلی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/11/28
10:30
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم- اتاق 204
بررسی وضعیت بیمه شدگان بیمه سلامت در طرح تحول سلامت در شهر آبادان تا سال 1396
جمیله صادقی سیمکانی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/11/28
13:30
عرفان خوارزمی
ساختمان علوم- اتاق 204
تاثیر عوامل مرتبط در افزايش هزينه اعمال جراحي گلوبال و مقایسه آن با هزينه واقعي در بيمارستان شهید فقیهی شيراز 1396
محمود پیرصنعان
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/11/28
11
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم- اتاق 204
بررسی چالش های عملیاتی شدن نتایج ارزیابی ایمنی بیمارستان برای بلایا : بررسی کیفی
سمیه سنگدانی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/11/28
10
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم- اتاق 204
بررسی رابطه بین رهبری قابل اعتماد بر خلاقیت براساس نقش واسطه ای تسهیم دانش(مطالعه موردی پرستاران بیمارستان شهید بهشتی شیراز)
عذرا جعفرپور
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/11/28
12:30
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم- اتاق 204
تحلیل وبررسی دیدگاه مردم در خصوص پزشکان غیر بومی در منطقه سرچهان 1396
نرجس دهقانیان
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/11/28
14
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم- اتاق 204
شناسایی نقاط قوت وضعف طرح پزشک خانواده از دیدگاه پزشکان شهر شیراز در سال1397
خالق شعبانی اصل
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/11/28
12:30
عرفان خوارزمی
ساختمان علوم- اتاق 204
بررسی تأثیر فن آوری اطلاعات بر اقدامات تشخیصی از دیدگاه کاربران درمانگاههای دولتی شهر شیراز در سال 1396
محمد باقر رهنما فلاورجانی
مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
1397/11/24
11
علی فرزادیان
ساختمان علوم- اتاق 204
شناسایی مناطق مستعد شرب با استفاده از روش تاپسیس در دشت بیضا