توجه

اطلاعیه مهم

با توجه به اینکه اخذ تاییدیه از سامانه اصالت سنجی دانشگاه آزاد اسلامی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری الزامی است، دانشجویان می بایست حداقل دو هفته قبل از تاریخ دفاع به خانم قلی پور کارشناس اصالت سنجی واحد در مجتمع مرکزی ساختمان اداری مراجعه نمایند.

------------------------------------------------------------------------------------

دانشجویان به منظور استفاده از سامانه و دریافت شناسه کاربری و کلمه عبور به  کارشناس پژوهش خود مراجعه نمایند

تقویم پایان نامه های در حال دفاع
نام و نام خانوادگی دانشجو
رشته تحصیلی
تاریخ و ساعت دفاع
استاد راهنما
محل برگزاری
موضوع پایان نامه
زهرا فتحی بانیانی
روانشناسی بالینی
1397/08/02
نادره سهرابی شکفتی
دانشکده
پیش بینی کیفیت رابطه رناشویی بر اساس بلوغ عاطفی و حل مسئله
علی اکبر زارعیان جهرمی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
12:30
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم اتاق 307
بررسی تاثیر عوامل مرتبط بر تحول سلامت سازمانی در دانشگاه علوم
ارش الوندی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
13
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم اتاق 307
بررسی علل تقاضای القایی پزشکان در ارائه خدمات شهرستان بندرلنگه در سال 97
سجاد میرزایی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
12
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم اتاق 307
بررسی نقش طرح تحول سلامت در مصرف منطقی داروهای پرهزینه و مدیریت آن از دیدگاه مدیران نظام سلامت در استان فارس در سال 1397
فاطمه ذوالقدرپور
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
19
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم اتاق 307
بررسی علل عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان کوثر شیراز: 1397
نحله رحیمی لنجی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
16:30
عباس قوام
ساختمان علوم اتاق 307
بررسی مشکلات تفکیک زباله و مدیریت پسماند در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
علی ربانی زاده
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
18:30
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم اتاق 307
بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر عملکرد پلی کلینیک تامین اجتماعی کنگان در سال 1397
رسول شاهوران
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
8:30
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم اتاق 307
بررسی وضعیت شادی بر عملکرد تکنسین‏های اورژانس شیراز: 1397
بیژن عابدی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
11
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم اتاق 307
شناسایی چالش های برنامه مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مریم چلنگریان
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
9:30
عباس قوام
ساختمان علوم اتاق 307
بررسی عوامل توانمند سازی در ارتقاء بهره وری کارکنان بیمارستان ولیعصر(عج) کازرون در سال 1397
فاطمه محمدعلی پوریزدی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
9
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم اتاق 307
بررسی عوامل مرتبط سازمانی موثر بر برنامه باروری سالم در مرکز بهداشت انقلاب شهرستان شیراز سال1397
امین دیناروند
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
18
عباس قوام
ساختمان علوم اتاق 307
عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری پزشکی بیمارستان تامین اجتماعی شهر ماهشهر: ارائه یک الگو
نادر مهرشاد
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
17
عباس قوام
ساختمان علوم اتاق 307
دیدگاه مدیریان نظام سلامت نسبت به کار آفرینی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1397
الناز غریب جرثقانی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
10
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم اتاق 307
شناسایی چالش های فراروي توسعه كارآفريني در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1397
اصغر نوروززاده
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
11:30
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم اتاق 307
بررسی موانع اجرایی سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) از دیدگاه پزشکان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم در سال 1396
ایه نگهبانی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
14:30
شقایق وحدت
ساختمان علوم اتاق 307
تاثیر استقرار استانداردهای ایمنی بیمار بر رضایتمندی بیماران: مطالعه موردی بیمارستان مادرکودک شوشتری شیرازدر سال 1396
مهدی شهسواری نزاد
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
14
جمال الدین الوانی
ساختمان علوم اتاق 307
مقایسه هزینه آنژیوپلاستی های انجام شده دربیمارستان دانشگاهی قلب الزهرا شیراز و بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر بهشتی شیراز در سال 1396
مهدی مهرابی اورزمان
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
15
سمیه حسام
ساختمان علوم اتاق 307
طراحی الگوی توزیع تخت های بیمارستانی در بیمارستان مسیح دانشوری تهران1396
علی توافقی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
13:30
کریم زارع
ساختمان علوم اتاق 307
شناسایی موانع پیاده سازی تله مدیسن در بیمارستان ترومای شیراز1396
شهرام فضلی
مدیریت مالی
1397/07/26
13
هاشم ولی پور
مجتمع امام علی
تأثیر رقابت در بازار محصول بر اثربخشی داخلی شرکتها
موسی کبوتری
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
18:30
عرفان خوارزمی
ساختمان علوم اتاق 307
بررسی رابطه بین هوش سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت شهرستان گچساران
فرزانه پیش اهنگ
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
15:30
پرویز آقایی
ساختمان علوم اتاق 307
بررسی رابطه رهبری قابل اعتماد و سلامت روان با خوش¬بینی کارکنان بیمارستان سوختگی امیرالمومنین شیراز
علی اسمعیلی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
16
عباس یزدان پناه
ساختمان علوم اتاق 307
بررسی میزان تاثیر بهبود عوامل بهداشت بر کنترل عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان شهرستان قادر اباد
محمد ساسان نژاد
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1397/07/26
17:30
عباس قوام
ساختمان علوم اتاق 307
بررسی عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز فناوری اطلاعات در شبکه بهداشتی و درمانی کامفیروز در سال 1397
مهتاب برازجانی
مدیریت آموزشی
1397/07/25
12.30
نادر شهامت
دانشکده
امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت جامع از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز
نوراله چاروسه
مدیریت بازرگانی
1397/07/25
13
منصور امینی لاری
مجتمع امام علی
رابطه بازاریابی ویروسی با ارزش برند در صنایع کوچک و و متوسط
زهرا زارعی دودجی
حسابداری
1397/07/25
13
امیر حسین جمالی
مجتمع امام علی
بررسی آثارواسطه ای مدیریت سودواقعی در رابطه بین ارتباطات سیاسی وعملکردشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
محمد میرزایی
مدیریت بازرگانی
1397/07/25
12/30
سید مهدی ابطحی
مجتمع امام علی
ارزیابی برند شرکت های بیمه ای مختلف در رشته های بیمه ای عمر، درمان و حوادث
فاطمه کنعانی
حسابداری
1397/07/25
12
کریم نعمتی
مجتمع امام علی
بررسی رابطه بین استراتژی تجاری وگزارش حسابرس درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
سیده زینب هاشمی نسب
حسابداری
1397/07/25
13/30
امیر حسین جمالی
مجتمع امام علی
بررسی آثارتعدیل کنندگی کنترل های داخلی بر رابطه بین روابط سیاسی وارزش شرکت ها
حسین افتخاری
حسابداری
1397/07/24
11/45
هاشم ولی پور
مجتمع امام علی
بررسی نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و ریسک سقوط سهام شرکت ها
شهره روستا
حسابداری
1397/07/24
15
امیر حسین جمالی
مجتمع امام علی
بررسی تأثیر تصمیمات شرکت های همکار، شاخص تمرکز و محدودیت های مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران